Uitvoering: Albast

Een andere uitvoering binnen het Resource Management concept. De aftakeling is hier reeds in een vergevorderd stadium.
Het object is amper nog herkenbaar.