2016-01-11 13.25.16Tist (Batist Vermeulen) is a Belgian multidisciplinary artist (sculpture, painting, illustration) who can’t be pigeonholed. Working as an art director and concept thinker for 10 years and sculpting for 5 years his style is conceptual and well thought.

The figurative nature of his works and the references to pop culture and mass production never leave the spectators indifferent.

The materials used like objects trouvés and raw materials sometimes combined with resins make the work feel familiar yet refreshing.

Humor and a touch of Belgian absurdity give the necessary lightness to the spectator.Through magnification / distortion / additions of known artifacts from the world of today, he creates a whole new world of beauty, refined images, color and form.

Contact me for an offer or a chat.

All concepts and images are the property of Tist (Batist Vermeulen) and may not be reproduced or used without permission.

 

Als er één constante in mijn werk kan benoemd worden, dan moet het wel de continue zoektocht naar nieuwe ideeën zijn en het plezier van het experimenteren.

De ‘Condition Humaine’ is een centraal thema in mijn werken. Zo ben ik in staat overtuigend uiting te geven van mijn genuanceerd mensbeeld/wereldbeeld met vertwijfeling als kracht, als binding.
Die onzekerheid erkennen, geeft een stukje gemoedsrust en zelfvertrouwen.

Dat doe ik door in het productieproces controleverlies toe te laten, door te werken met toevalligheden, objets trouvés, deconstructie en fragmentering. Door het bewust niet afwerken, maar tonen van een
proces. En vooral ook door het combineren van natuurlijke en onnatuurlijke materialen.

Inhoudelijk tracht ik afstand te nemen van schoonheidsidealen, door bestaande kaders, iconen, en concepten uit te dagen en zo te komen tot beelden die ‘blijven plakken’. Het uitbeelden van de ‘mismatch’: ons lichaam en onze geest zijn niet klaar voor de tijd waarin we leven. Die zwaarte wil ik met lichtheid bestrijden met behulp van een vleugje humor. Een cartoonist die beeldhouwer is geworden, zo zou ik me ook wel kunnen omschrijven.

Zwaarte en lichtheid liggen dan ook even dicht bij elkaar als schoonheid en lelijkheid. Die dualiteit vind je in m’n werk in verschillende vormen terug: functionele vormen vs. disfunctionaliteit, lollypopkleuren vs. wegsmeltende koppen, natuurmimicking met artificialiteit. Het hoeft niet te verwonderen dat ik veel inspiratie haal uit mijn GFT-bak.

Mijn werken geven blijk van het controleverlies rondom mij. De wereld raast maar door en wij draaien automatisch mee. Soms hollen we achter de feiten aan. Deze herkenbare rusteloosheid is zowel in vorm, materiaal en kleur als in de titels terug te vinden.

Tegelijkertijd wil ik een nieuwe manier van werken laten zien… waarbij geen vaststaand concept wordt uitgewerkt, maar juist vertrokken wordt vanuit een org­­anisch creatieproces. Of er op voorhand een uitgekiend concept wordt, is hier irrelevant. The end justifies the means.

Het gaat dus niet om het uitbeelden van een concept of zo mooi mogelijk uitwerken van een idee, maar om het overbrengen van een gevoel, een state of mind. De vorm, kleuren en gebruikte materialen vertellen het verhaal.

Batist ‘Tist’ Vermeulen

Fragment uit Welcome to Tistopia – statement 2022

Voor prijzen of aanvragen: infoatstudiotist.be

Alle concepten en beelden zijn eigendom van Tist (Batist Vermeulen) en mogen niet zonder toestemming gereproduceerd of gebruikt worden.