Het werk ‘Out of Shortage’ geeft uiting van controleverlies op hetgeen rond mij gebeurt. De wereld draait verschrikkelijk snel en wij draaien automatisch mee of we willen of niet. Soms hollen we achter de feiten aan. De titel van het werk verwijst hiernaar: information overload en de drang naar rust. Die rusteloosheid wil ik uitbeelden in vorm, materiaal en kleur.

Tegelijk wil het werk ook uiting geven van een nieuwe manier van werken waar geen vaststaand concept wordt uitgewerkt, maar juist vertrokken wordt vanuit een organisch creatieproces. Bij gebrek dus aan een vooraf vaststaand idee.
Als een Dr. Frankenstein knippen en plakken, niet met als doel een zielloos wezen te creëren, maar juist een bezield beeld, een state-of-mind uit te drukken.

Het werk is daarnaast ontstaan uit overschotten en afgedankte materialen en geeft zo ook goed het gefragmenteerde beeld van de mens weer.

Maar om het overbrengen van . De vorm, kleuren en gebruikte materialen vertellen het verhaal.